Інформаційно-обчислювальний центр
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"
Інформаційно-обчислювальний центр МІПО НТУ «ХПІ» містить у собі Науково-технічну впроваджувальну лабораторію «Прикладні інформаційні системи» (НТВЛ-ПІС), комп'ютерні класи, основний та допоміжний комунікаційні центри.

Комп'ютерна мережа МІПО НТУ «ХПІ» побудована та обслуговується винятково силами співробітників лабораторії НТВЛ-ПІС і інженерними працівниками кафедри ПКС.

Серцем мережі є основний комунікаційний центр. Тут розміщається наступне устаткування: сервери, комутатори, модеми, маршрутизатори, офісна міні-АТС. Мережа поєднує усі комп'ютери інституту як у підрозділах, так і в комп'ютерних класах. Територіально інститут розташований у двох віддалених друг від друга будинках, що вимагало застосування для побудови комп'ютерної мережі технологій глобальних мереж. З 2007 року між двома комунікаційними центрами введена в промислову експлуатацію оптоволоконная лінія зв'язку зі швидкістю передачі даних 100 Мбіт/сек, з можливістю подальшого збільшення швидкості передачі до 1000 Мбіт/сек

Комп'ютерні класи оснащені сучасними ПК, засобами мультимедіа, є доступ до ресурсів локальної мережі та Internet.

При побудові мережі основний упор був зроблений на максимальне застосування відкритих стандартів, вільно розповсюджуваного програмного забезпечення і стандартних (штатних) засобів/процедур. Так, сервери мережі функціонують під керуванням операційних систем, таких як FreeBSD і Linux, мережні служби - як базові, так і прикладні – надаються винятково за допомогою безкоштовно розповсюджуваного коду, що функціонує під управлінням цих операційних систем. Виключення складають ОС і ПЗ робочих станцій кінцевих користувачів. Для одержання можливості легального використання лінійки програмних продуктів компанії «Microsoft»: операційних систем, СУБД, засобів розробки, офісних програм в 2007 році з сертифікованим представником компанії «Microsoft» був укладений договір про придбання підписки на академічну ліцензію MSDN Academic Alliance.

У мережі використовується модель централізованого управління ресурсами мережі й облікових записів користувачів. Для робочих станцій створені три логічних домена.

Усі з'єднання в рамках мережі виконуються за допомогою єдиної структурованої кабельної системи, що є власністю інституту. СКС побудована з застосуванням спеціалізованих мережних компонентів на базі кабелю типу "вита пара".

Крім власне робочих станцій користувачів, серверів і різного мережного обладнання, до складу мережі входить офісна міні-АТС Panasonic KX-TD1232В, що забезпечує внутрішнім телефонним зв'язком усі підрозділи інституту з виходом на міську телефонну мережу загального користування (міський, міжміський та мобільний зв'язок).

Не дивлячись на те, що користувачам мережі доступні такі сервіси як доступ до мережі Інтернет, електронна пошта, робота з базами даних, ftp, антивірусний і спам шлюзи, доступ до intranet ресурсів і багато іншого, мережа постійно продовжує вдосконалюватися. Основним принципом розвитку обчислювальної мережі є постійне відновлення парку комп'ютерної та оргтехніки, доступної слухачам і співробітникам інституту. Так, наприклад, у 2007 році була здійснена закупівля 22 одиниць сучасних персональних ЕОМ для комп'ютерних класів. Також з завидною постійністю відбувається відновлення обчислювальної техніки співробітників інституту. Для підвищення якості навчального процесу, наукової діяльності інституту був організований мобільний офіс на базі ноутбука останнього покоління, професійного мультимедіа проектора і мультимедіа экрана-трансформера.

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!