Курси підвищення кваліфікації з енергетичного менеджменту
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"

Одним з головних пріоритетів енергетичної безпеки України є надійне і якісне енергопостачання споживачів електроенергією і енергоносіями. Таке енергопостачання може бути коли працівники енергетичних компаній і споживачів мають високий рівень кваліфікації. Високий рівень знань і уміння фахівців забезпечується постійним підвищенням їх кваліфікації.

Фахівці по електроенергетиці вивчають предмети за галуззю знань 0507 «Електротехніка та електромеханіка» - напрям «Електротехніка та електротехнології».

Прийнята Національна енергетична програма визначає процес реформування енергетичного комплексу держави, процес його приватизації та впровадження ринкових відносин. Енергетика України це розгалужений технологічний комплекс, призначений для виробництва, передачі та розподілу електричної енергії між промисловими, сільскогосподарськими та побутовими споживачами у всіх регіонах країни.

Зростання рівня споживання електроенергії складає основу для оптимістичних прогнозів подальшого розвитку енергетики Україні.

За позитивний фактор щодо стабільності розвитку галузі також розглядається вигідне геополітичне розташування України, її наближення до східних, південних та західних ринків.

З іншого боку сучасний стан науки і виробництва галузі характеризується досить стрімкою динамічністю розвитку і трансформації.

Сучасні підприємства проходять стадії залучення інвестицій для реконструювання та модернізації діючих виробництв, перелаштовуються на нові методи господарювання, економічного обліку і організації. В боротьбі за підвищення рівня рентабельності впроваджують нові ресурсо- і енергоощадні технології, модернізують і обладнують автоматизовані системи метрологічного забезпечення, удосконалюють маркетингову політику тощо. Для підвищення ефективності праці та управління галузеві підприємства і установи щонайширше укомплектовуються комп'ютерною технікою, різноманітним сучасним вимірювальним обладнанням. Така динаміка внутрішнього оновлення техніки на підприємствах постійно спричинює потребу у підвищенні кваліфікації і перепідготовці кадрів з відривом та без відриву їх від виробництва.

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології”

за курсом «Енергетичний менеджмент»п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ.

Лаб.

1

Енергетичний менеджмент

12

8

4

1.1

Енергетична політика України. Національна політика енергозбереження. Законодавча база енергозбереження. Екологічні проблеми і енергозбереження.

1.2

Методи аналізу енергоспоживання. Методи контролю за споживанням енергоресурсів. Енергобаланси підприємства, програми енергозбереження, енергетичний паспорт підприємства, розрахунку питомих витрат енергоносіїв.

1.3

Фінансова оцінка енергозберігаючих проектів. Поняття інвестиційний проект. Види інвестицій. Структура інвестиційного проекту.

1.4

Методологія організації енергоменеджмента.

2

Енергетичний аудит

10

8

2

2.1

Загальні питання енергоефективності та охорони навколишнього середовища. Законодавча база енергоаудиту. Організація обліку енергоносіїв.

2.2

Методологія та засоби проведення енергоаудиту. Оформлення результатів.

2.3

Енергетичний аудит різних технологічних систем та виробництв

3

Альтернативні та відновлювальні джерела енергії (АВДЕ)

10

6

4

3.1

Законодавча база та загальні питання використання АВДЕ

3.2

Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) та їх класифікація

3.3

Когенераційні установки

3.4

Технології використання АВДЕ

4

Енерго- та ресурсозбереження

10

8

2

4.1

Законодавча база, нормативні документи та загальні питання екології, енерго- та ресурсозбереження.

4.2

Енергоносії, ланцюги перетворення енергії, методи та засоби обліку енергоносіїв.Питомі норми витрах енергоносіїв.

4.3

Альтернативні та відновлювальні джерела енергії (АВДЕ).

4.4

Основні технології та засоби енерго- та ресурсозбереження

5

Енергетичний менеджмент муніципального (комунального) господарства (об’єктів ОСББ та ЖКГ)

10

6

4

5.1

Комфорт та забезпечення комфортного проживання

5.2

Теплофізичні властивості та вимоги до огороджуючих конструкцій будівель

5.3

Правила споживання енергоносіїв

5.4

Організація енергоменеджменту в системі комунального господарства.

6

Інформаційне та метрологічне забезпечення енергетичного аудиту та методи техніко-економічної оцінки енергоефективних заходів і оптимізація роботи енергоменеджера

10

6

2

2

6.1

Основні прилади обліку та контролю споживання енергії. Лічильники, аналізатори електричних мереж та системи АСКОЕ.

6.2

Прилади для вимірювання температури, вологості та основних технологічних параметрів.

6.3

Інвестиції та інвестиційні програми підвищення енергоефективності. Економічний та фінансових аналіз та етапи інвестиційних проектів.

6.4

Методологія оцінки ефективності енергозберігаючих проектів.

6.5

Ситуаційний та порівняльний аналіз інверсиційних проектів.

7

Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів ПЕР

10

6

4

7.1

Основні питання та поняття. Роль нормування ПЕР у підвищенні енергоефективності. Нормативна база.

7.2

Розрахунок норм витрат палива та електричної енергії. Класифікація норм витрат.

7.3

Розрахунок втрат різних видів енергії, технологічної води, повітря і т.і.

 

Усього:

72

48

18

6

 

Випускна робота

10

 

Усього:

82

48

18

6

 

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології”.

за курсом «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії»п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекц

Практ

Лаб.

1

Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж

4

4

2

Електрообладнання електричних систем

10

8

2

2.1

Електрообладнання електричних станцій і підстанцій

2.2

Елекрообладнання систем електропостачання

3

Режими роботи електричних систем

18

10

4

4

3.1

Оптимізація режимів роботи електричних  систем

3.2

Перехідні режими електричних систем

3.3

Якість електричної енергії в електричних системах

3.4

Компенсація реактивної потужності в електричних системах

4

Релейний захист та автоматика електричних систем

18

12

6

4.1

Релейний захист електрообладнання енергосистем

4.2

Автоматика енергосистем

4.3

Цифрові пристрої релейного захисту та автоматики

5

Автоматизовані системи управління в електричних системах

12

8

4

5.1

Автоматизовані системи диспетчерського управління

5.2

Автоматизовані системи управління на теплових електричних станціях

5.3

Автоматизовані системи контроля та керування енергоспоживанням

6

Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження

4

2

2

7

Охорона праці в галузі

6

6

 

Усього:

72

50

12

10

 

Випускна робота

10

 

Усього:

82

50

12

10

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 217

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-64-86, (057) 707-63-40

Моб. тел.: +38 (067) 570-91-20

e-mail: mipohpi@ukr.net

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!