Програма за ваучерами Центру зайнятості
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"

МІПО НТУ «ХПІ» проводить навчання за спеціальністю

у рамках програми підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці за ваучерами, отриманими у Центрі зайнятості. (Постанова КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 20 березня 2013 р. № 207).

На навчання приймаються особи з вищою або професійно - технічною освітою, віком від 45 років і до досягнення ними пенсійного віку, страховий стаж повинен становити не меньш 15 років.

Навчання безкоштовне.

Після закінчення навчання та освоєння програми видається свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 201,
кафедра Комп’ютерних систем та інформаційних технологій

Тел.: (057) 707-61-79

Моб. тел.: +38 (067) 570-91-20

E-mail: mipohpi@ukr.net

 

Адреси територіальних органів видачі ваучера:

  • Харківський міський центр зайнятості, вул. Шевченко, 137 А, 3 пов. (метро Київська);
  • Харківський районний  центр зайнятості, вул. Пролетарська, 5
    (метро Площа Повстання, ліворуч від універмагу «Харків»).

 

ПОРЯДОК
видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці
(з Постанови КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 від 20 березня 2013 р. № 207)

1. Цей Порядок визначає механізм видачі територіальними органами Державної служби зайнятості в районах, містах, районах у містах (далі - територіальні органи) особам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років (далі - особи), ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери). Право на одноразове отримання ваучера мають особи до досягнення ними пенсійного віку.

Дія цього Порядку не поширюється на:

  • осіб, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;
  • осіб, які проходили протягом останніх п’яти років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • зареєстрованих безробітних, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням територіального органу.

2. На підставі ваучера здійснюються перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, здобуття освіти на базі вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (далі - навчання).

3. Навчання здійснюється професійно-технічними та вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, свідоцтво про атестацію або сертифікат про акредитацію за затвердженим Кабінетом Міністрів України переліком професій, спеціальностей та напрямів підвищення кваліфікації, для навчання за якими може бути виданий ваучер, і є резидентами (далі - навчальні заклади).

4. Для отримання ваучера особа подає територіальному органові заяву, а також надає паспорт, трудову книжку, документ про освіту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімаються копії, що засвідчуються її підписом.

У разі коли трудова книжка зберігається у роботодавця, особа подає її копію, засвідчену роботодавцем.

Особа має право безоплатно отримати від територіального органу повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера.

5. Територіальний орган проводить перевірку відомостей про страховий стаж особи за допомогою системи персоніфікованого обліку Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дані про страховий стаж до 2000 року враховуються на підставі трудової книжки.

6. Рішення про видачу ваучера приймається територіальним органом не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання документів та оформляється наказом.

Територіальний орган інформує особу, що подала заяву, про прийняте рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Для отримання ваучера особа звертається протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення до територіального органу, який прийняв рішення про його видачу. Якщо особа з поважних причин, підтверджених документально, не може звернутися у зазначений строк, він може бути продовжений на відповідний період.

7. Зарахування особи на навчання на підставі ваучера здійснюється навчальними закладами відповідно до законодавства. Договір про навчання укладається між навчальним закладом та особою протягом 90 днів після видачі ваучера.

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!