Дистанційні курси підвищення кваліфікації з охорони праці
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"

Сучасне виробництво характеризується наявністю різноманітних енергетичних систем з небезпечними для оточуючого середовища та людини чинниками, складних технологічних систем із значною кількістю рухомих та ріжучих елементів, високими рівнями загазованості та пилу,  іншими високо небезпечними для людини факторами. Це вимагає підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, і особливо, керівників виробництва, які мають знання щодо питань, пов’язаних із забезпеченням безпечних та комфортних умов праці на відповідному рівні. Підвищення кваліфікації спеціалістів в області охорони праці дозволить знизити ризик травматизму та професійних захворювань на підприємствах.

Підвищення кваліфікації з охорони праці проводить Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (МІПО НТУ «ХПІ») на базі кафедри «Охорона праці та навколишнього середовища» для фахівців з охорони праці підприємств та організацій, для викладачів навчальних закладів по дисципліні «Охорона праці» з метою зниження ризику травматизму та профзахворювань на підприємствах, підвищення якості процесу навчання.

Курси розраховані на керівників всіх рівнів, фахівців з охорони праці підприємств та організацій, викладачів навчальних закладів з дисциплін напряму «Охорони праці».

Заняття плануються у міру комплектування навчальних груп.

Форма навчання - дистанційна.

Дистанційна форма є інноваційною формою навчання безпосередньо за місцем знаходження (проживання) слухачів без відриву від роботи.

Переваги дистанційного навчання: забезпечення навчальними, методичними, інформаційними ресурсами; високий рівень практичної спрямованості тим, активізації самостійної роботи слухачів, застосування в процесі передачі знань сучасної технології E-learning, постійний контакт між слухачами, викладачами, організаторами; керованість навчальним процесом, економія часу слухачів і зменшення грошових витрат (немає відряджень, немає прихильності до аудиторії та інше).

Слухачі повинні мати доступ до Інтернету, володіти сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями (Інтернет, електронна пошта, ін.) На рівні користувача.

Порядок організації навчання:

  1. Слухач курсів оформляє в електронному вигляді заявку (для реєстрації договору) на підвищення кваліфікації (форма договору, квитанція / рахунок на оплату висилається МІПО НТУ «ХПІ») і оплачує навчання через систему банку.
  2. Іногородні слухачі висилають в МІПО НТУ «ХПІ» договір, оформлений з їхнього боку (крім договору в електронному вигляді), що повертається їм після належного оформлення.
  3. Після формування групи, слухач отримує по електронній пошті інформацію для входу на сайт в інтернеті та інструкцію про його подальші дії.
  4. Слухачі проходять вхідне тестування, для того, щоб визначити в яких розділах курсу «Охорона праці» вони мають недостатньо знань.
  5. Слухачі отримують необхідну інформацію (адресну) по тим розділам, за якими їм необхідно підвищити знання.
  6. Слухачі проходять підсумкове тестування після самостійного вивчення висланих матеріалів.
  7. Слухачі, які успішно освоїли програму і підтвердили підсумковим тестуванням, отримують посвідчення про підвищення кваліфікації. Іногороднім слухачам посвідчення відправляється поштою післяплатою.
  8. Слухачі, які не підтвердивши знання за наданими їм матеріалами, проходять етап навчання ще раз без додаткової оплати і підтверджують свої знання підсумковим тестуванням.
  9. Під час навчання слухачі мають можливість отримати індивідуальні консультації на кафедрі, підтримувати зв'язок з викладачами на форумі за допомогою електронної пошти, відеозв'язку.

 

Навчальний план
підвищення кваліфікації спеціалістів за курсом «Охорона праці»
(дистанційна форма навчання )

Найменування модулів

Кіл-сть год.

1

Правові основи охорони праці

12

1.1

Законодавча і нормативно-правова база питань охорони праці

 

1.2

Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці

 

1.3

Державна і політика підприємства з охорони праці

 

1.4.

Міжнародні стандарти. Конвеції. Міжнародна організація праці

 

1.5

Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

 

1.6

Атестація робочих місць.

 

1.7

Державне страхування від НВВ та ТВП.

 

2

Організаційні основи охорони праці

20

2.1

Соціально-економічні основи охорони праці

 

2.2

Служба охорони праці на підприємстві (в організації)

 

2.3

Психологія праці та її безпека. Мотивація.

 

2.4

Експертиза з охорони праці

 

2.5.

Ризики. Методики розрахунків виробничих ризиков

 

2.6

Профілактика виробничого травматизму і проф. захворювань

 

2.7

Навчання, стажування, інструктаж з охорони праці

 

2.8

Сучасні методи управління охороною праці

 

2.9

Документація. Звітність. Інформаційні стенди.

 

2.10

Порядок проведення внутрішнього розслідування та аналізу  нещасних випадків і аварій.

 

2.11

Безпека роботи підрядних організацій. Узгодження робіт.

 

3

Основи промислової санітарії

16

3.1

Виробнича санітарія

 

3.2

Фізіологія людини.

 

3.3.

Стан здоров’я робітників. Групи ризику. Медичні огляди.

 

3.4.

Первинна медична допомога

 

4

Основи техніки безпеки

8

4.1

Безпека експлуатації будівель та споруд

 

4.5

Електробезпека

 

4.7

Пожежна безпека виробництв

 

5

Трудове законодавство

16

5.1.

Колективний договір. Трудовий договір.

 

5.2.

Тривалість робочого часу. Скорочений робочий час. Неповний робочий час. Надурочні години. Ненормований час.

 

5.3.

Праця окремих категорій. Праця жінок,інвалідів.

 

5.4.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

 

 

Екзамен

 

 

Разом:

72

 

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, 220, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Тел.: (057) 707-64-86, (057) 707-63-40

e-mail: kam@mipk.kharkiv.edu

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!