Курси підвищення кваліфікації з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
image
FB
ДРУГА ОСВІТА
Облік та оподаткування
Менеджмент:
- підприємницької діяльності
- маркетингової діяльності
Менеджмент:
- персоналу
Інтелектуальна власність
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
з інформаційних технологій
з обліку та аудиту
з менеджменту організацій і адміністрування
з інтелектуальної власності
соціальна адаптація військовослужбовців
за ваучерами ЦЗ
тренінги CAP/CIPA
з охорони праці
з систем управління виробництвом і розподілом електроенергії
з видобування нафти і газу
з енергетичного менеджменту
ЕКСПЕРТИЗА
Науково-дослідний центр "Промислова безпека та технічний аудит"

Концепція діяльності Національного технічного університету  “Харківський політехнічний інститут” з  надання освітньої послуги у сфері вищої освіти з підвищення кваліфікації фахівців в Міжгалузевому інституті післядипломної освіти за галуззю знань  0507 «Електротехніка та електромеханіка» напряму «Електротехніка та електротехнології», що погоджена Головним управлінням освіти і науки Харьківської обласної державної адміністрації  від 19.03.2013 р. протокол №41, розроблена з обґрунтуванням потреби регіону у підготовці фахівців за заявленим напрямом. Показано, що одним з головних пріоритетів енергетичної безпеки України є надійне і якісне енергопостачання споживачів електроенергією і енергоносіями. Таке енергопостачання може бути коли працівники енергетичних компаній і споживачів мають високий рівень кваліфікації. Високий рівень знань і уміння фахівців забезпечується постійним підвищенням їх кваліфікації.

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології”

за курсом «Електричні станції та підстанції»


п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ.

Лаб.

1

Сучасне та перспективне обладнання електричних станцій та підстанцій

8

4

2

2

1.1

Енергогенеруюче та перетворююче електрообладнання електричних станцій та  підстанцій

1.2

Високовольтна аппаратура станцій та підстанцій

2

Сучасні тенденції проектування електричних станцій та підстанцій

6

4

2

2.1

Вибір оптимального варіанту схем видачі потужності в енергосистему

2.2

Проектування головних схем електричних з'єднань станцій і підстанцій

2.3

Проектування схем власних потреб станцій і підстанцій

2.4

Оцінка надійності головних схем ЕС та ПС на етапах проектування та експлуатації

2.5

Техніко-економічне порівняння  варіантів схем при проектуванні

3

Особливості експлуатації сучасних ЕС та ПС

8

4

2

2

3.1

Нормативні документи, які забезпечують експлуатацію сучасного обладнання ЕС та ПС

3.2

Особливості експлуатації нового обладнання сучасних ЕС та ПС

4

Режими роботи електричних систем

10

6

2

2

4.1

Оптимізація режимів роботи електричних  систем

4.2

Перехідні режими електричних систем

4.3

Особливі режими роботи в електричних системах в сучасних умовах

5

Релейний захист та автоматика електричних станцій та підстанцій

8

4

2

2

5.1

Релейний захист електрообладнання ЕС та енергосистем

5.2

Автоматика ЕС та енергосистем.

5.3

Сучасні цифрові пристрої релейного захисту та автоматики

6

Автоматизовані системи управління  електричними станціями

6

4

2

6.1

Автоматизовані системи диспетчерського управління

6.2

Автоматизовані системи управління на теплових та інших електричних станціях

7

Підвищення енергоефективності, питання енергозбереження і АСКОЕ на ЕС та ПС

12

8

4

2

7.1

Енергоефективні технології при виробництві електроенергії

7.2

Основи енергозбереження та енергоменеджменту

7.3

Сучасні системи конторолю та обліку електроенергії (АСКОЕ)

8

Особливості проектування та експлуатації електричної частини гідроелектростанцій

10

6

4

8.1

Проектування електричної частини гідроелектростанцій

8.2

Експлуатація електричної частини гідроелектростанцій

9

Питання охорона праці в галузі та електробезпеки

10

8

2

 

Усього:

72

44

20

10

 

Випускна робота

10

 

Усього:

82

44

20

10

 

Навчальний план

підвищення кваліфікації фахівців за галуззю знань 0507 “Електротехніка та електромеханіка” – напрям “Електротехніка та електротехнології”

за курсом «Електричні системи та мережі»


п/п

 Найменування модулів та дисциплін

Кількість годин

Усього

В тому числі

Лекції

Практ

Лаб.

1

Норми технологічного проектування електричних мереж

4

4

2

Технічна політика в галузі електроенергетики

2

2

3

Сучасне та перспективне обладнання електричних систем та мереж

10

6

2

2

3.1

Розподільчі мережі 6-35 кВ та режими їх роботи

3.2

Повітряні лінії електропередавання 6-35 кВ з ізольованими проводами

3.3

 Лінії електропередавання 110-750 кВ та підвищення їх пропускної здатності

3.4

 Кабельні лінії електропередавання

4

Заземлення та занулення в електроустановках

8

4

4

4.1

Мережі з малими токами замикання на землю (6 -35 кВ) та їх режими

4.2

Мережі з великими токами замикання на землю (110 та вище) та їх режими

4.3

Заземлення і методи його розрахунків

5

Режими роботи електричних систем

10

6

2

2

5.1

Оптимізація режимів роботи електричних  систем

5.2

Перехідні режими електричних систем

5.3

Компенсація реактивної потужності в електричних системах

6

Техніка високих напруг

16

8

8

6.1

Основні види ізоляції та іі електрична міцність

6.2

Електромагнітні поля та захист від їх впливу

6.3

Високовольтні вимірювання

7

Захист від перенапруг

12

8

4

7.1

Основні засоби захисту від перенапруг

7.2

Захист від перенапруг повітряних та кабельних ліній.

7.3

Захист від перенапруг підстанцій та будівель

8

Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж

4

4

9

Охорона праці в галузі

6

6

 

Усього:

72

48

12

12

 

Випускна робота

10

 

Усього:

82

48

12

12

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 217

Тел.: (057) 707-62-90, (057) 707-64-86, (057) 707-63-40

Моб. тел.: +38 (067) 570-91-20

e-mail: mipohpi@ukr.net

[ Версія для друку ]

Наші новини
10.06.2016
МІПО НТУ «ХПІ» ПРОПОНУЄ КЛАСИЧНУ ОСВІТУ З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ. Розпочався набор слухачів на спеціальність «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ». Зробіть вірний крок на шляху до вдалого професійного зростання!
[ докладніше ]
08.10.2015
З 05 жовтня почалася сесія слухачів 2-го курсу ( група ОА4PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
08.10.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністями «Облік та оподаткування» та «Менеджмент» за заочною формою навчання до 28 жовтня.
[ докладніше ]
14.09.2015
З 14 вересня починається сесія слухачів 3-го курсу ( група ОА3PA31) зі спеціальності «Облік і аудит»
[ докладніше ]
14.09.2015
МІПО НТУ «ХПІ» продовжує набір слухачів за спеціальністю «Облік та оподаткування» за заочною формою навчання до 15 жовтня.
[ докладніше ]
©2020 two-factor provider Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!