ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

Навчальний центр безперервної освіти (НЦ БО) створений у 1987 році.

Навчальний центр є структурним підрозділом МІПО НТУ «ХПІ», та здійснює перепідготовку кадрів по спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».

Особи, що мають вищу освіту, аспіранти, студенти старших курсів ВНЗ мають можливість за 2 роки по заочній формі навчання одержати кваліфікацію «менеджер-економіст», що підтверджується дипломом спеціаліста державного зразка.

Зараз в навчальному центрі навчається понад 100 фахівців з різних областей України.

Фахівці цієї спеціальності користуються великим попитом в Україні. Мають широкі знання і уміннями у галузі організації і керування виробничими процесами. Поряд з менеджерськими здібностями здобувають навички економіста широкого профілю, що вміють виконувати бухгалтерські, аудиторські, фінансові, банківські операції, вести планово-економічну роботу на підприємствах, фірмах і в організаціях різних форм власності.

Крім навичок менеджера-економіста широкого профілю випускники цієї спеціалізації являються також фахівцями в галузі формування творчих, психологічно збалансованих, працездатних колективів, мають навички та уміння керування виробничими колективами в самих складних, часом екстремальних ситуаціях. У ринковій економіці менеджер по персоналу - одна з найбільш престижних і високооплачуваних посад.

Ефективність навчання забезпечується освоєнням дисциплін сучасного менеджменту, які включають: управління персоналом; ділове адміністрування; публічне адміністрування; інноваційний, стратегічний, інвестиційний менеджменти; міжнародні економічні відносини та зовнішня економічна діяльність; менеджмент організацій; фінанси, гроші і кредит; бухгалтерський облік і аудит; економіка і фінанси підприємства; ризики прийняття управлінських рішень; інформаційні системи і технології в управлінні організацій; психологія керування і конфліктологія; маркетинг; логістика; статистика;  та інші.

Навчальний процес забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом МІПО та НТУ «ХПІ».

Навчання на контрактній основі з юридичними і фізичними особами.

Прийом документів за адресою:
м. Харків (ст. метро «Пушкінська»), вул. Пушкінська, 79/1, 2 під'їзд, 2 поверх, навчальний центр МІПО НТУ «ХПІ», деканат ком. 218.

Довідки по тел./факс. : (057) 706-27-48; 067-57-65-889; 068-42-51-701; 063-19-40-758

E-mail: erachina@mipk.kharkіv.edu

Поштова адреса:
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 216, МІПО НТУ «ХПІ», Навчальний центр безперервної освіти, а/я 1821.