Cайт кафедри інтелектуальної власності та інноватики

Навчальний центрІнтелектуальної власності та інноваційного підприємництва

Сьогодні інститут післядипломної освіти добре відомий як один із найавторитетніших центрів підготовки та підвищення кваліфікації фахівців з інтелектуальної власності.

В навчальному центрі «Інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва МІПО НТУ «ХПІ» з 1992 по 2015 роки підготовлено понад 900 спеціалістів з вищою освітою з патентознавства і інтелектуальної власності для 18 областей України, у тому числі – близько 160 фахівців для апарату Державної служби  інтелектуальної власності та підрозділів УКРПАТЕНТУ. Серед патентних повірених України близько 100 є випускниками МІПО НТУ «ХПІ».

З метою кадрового  забезпечення процесів управління інтелектуальною  власністю і трансфером технологій в базових структурних підрозділах  НТУ »ХПІ», підвищення ефективності використання наукового потенціалу університету в умовах ринку, а також забезпечення високого інноваційного рівня виконуваних аспірантами університету наукових досліджень, сприяння  набуттю та комерціалізації прав інтелектуальної власності, що міститься в результатах науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних та навчально-методичних робіт, до яких залучаються аспіранти, в НТУ «ХПІ» кафедрою Інформатики та інтелектуальної власності і МІПО НТУ «ХПІ» здійснюються заходи з координації і організації в університеті навчання та підвищення кваліфікації у сфері інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційного підприємництва. Протягом одинадцяти  років спеціальні знання та дипломи спеціалістів та магістрів з інтелектуальної власності отримали  67  аспірантів та наукових співробітників університету. Всього в програмі взяли участь понад 180 аспірантів.

МІПО НТУ «ХПІ» є    Регіональним центром підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері інтелектуальної власності. За цей час 124 науково-педагогічних працівника з 36 вищих навчальних закладів пройшли підвищення кваліфікації з курсу «Інтелектуальна власність».

Діяльність навчального центру спрямована на підготовку фахівців в сфері комерціалізації технологій; інноваційного підприємництва, здатних оцінити комерційну привабливість технології та ризики її просування, що вміють розробити оптимальну стратегію перетворення розробок у конкурентноздатний товар, ідеї бізнесу в дорогий актив; забезпечити охорону і захист інтелектуальної власності; реальну прибутковість патентів, авторських прав і «ноу-хау».

Наші слухачи отримують:

Підвищення кваліфікації фахівців за напрямом «Інтелектуальна власність»

Підвищення кваліфікації фахівців здійснюється з 1992 року та охоплює такі напрямки:

Модуль1. Право інтелектуальної власності

Модуль 2. Комерціалізація інтелектуальної власності

Модуль 3. Маркетинг інтелектуальної власності

Модуль 4. Управління правами інтелектуальної власності

Модуль 5. Захист прав інтелектуальної власності

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які залучені до освітньої діяльності, пов’язаної з викладанням навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” здійснюється у  відповідності  з  Професійною  програмою  “Інтелектуальна власність”, що погоджена і рекомендована МОН України обсягом 72 години – короткострокові курси та 500 годин –  довгострокові курси.

 Слухачам курсів підвищення кваліфікації видається комплект інформаційно-методичних матеріалів, а після успішного завершення навчання – свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Програми підвищення кваліфікації

Управління правами інтелектуальної  власності та  їх комерціалізація

Завдання програми:

Правова охорона і захист інтелектуальної власності

Дана програма розрахована на патентознавців, працівників патентних служб, науковців і технічних фахівців, які працюють за договорами на НДДКР метою яких є створення об’єктів інтелектуальної власності, державних службовців.

Програма  включає розділи:

Набуття прав інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації товаровиробників

(торговельні марки, комерційні найменування та найменування місць походження товарів)

Програма включає розділи:

Правова охорона об'єктів авторських і суміжних прав

Програма включає розділи:

Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства

Програма «Інтелектуальна власність в інноваційній діяльності підприємства» - для початківців фахівців в галузі правової охорони інтелектуальної власності.

Програма включає розділи:

Захист прав інтелектуальної власності

Програма розрахована на юристів, що спеціалізуються на сфері інтелектуальної власності, а також на фахівців інтелектуальної власності.

Програма включає розділи:

Оцінка майнових прав інтелектуальної власності

Курси підвищення кваліфікації працюють на постійній основі.

Можлива зміна програм за індивідуальним планом замовника

Наша адреса: 61024, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/1, к. 208, МІПО НТУ «ХПІ», а/я 1821

Проїзд: метро «Пушкінська», вул. Пушкінська, 79/1, Гігант, 2 під'їзд, 2 поверх, ком. 206-208  Навчальний центр Інтелектуальної власності та інноваційного підприємництва

Тел.: (057) 704-13-71

Моб. тел.: +38 (063) 246-45-16

e-mail: patentmipo@mail.ua