МІПО НТУ «ХПІ» є спеціалізованим державним вищим навчальним закладом, що відноситься до ВНЗ ІІІ-го рівня акредитації, діяльність якого протікає у повній відповідності до законодавства України і підтверджується наступними офіційними документами:

 

Зразки документів, що видаються по завершенню навчання. Ці документи є документами строгої звітності та видаються Міністерством освіти і науки України згідно ліцензованому обсягу.