Дорогі друзі!
Вас вітає Міжгалузевий інститут післядипломної освіти при Національному технічним університеті "Харківський політехнічний інститут".

ФотоМІПО НТУ "ХПІ" являється спеціалізованим державним вищим навчальним закладом. До основних спеціальностей і спеціалізацій, по яким здійснюється навчання в інституті, відносяться облік і оподаткування, менеджмент, ком'пютерні системи та мережі, охорона, оцінка і використання прав інтелектуальної власності, охорона праці, системи управління виробництвом і розподілом електроенергії, видобування нафти і газу, енергетичний менеджмент.

За роки свого існування, в інституті пройшли навчання кілька десятків тисяч слухачів, серед яких більш двох тисяч чоловік одержали дипломи фахівців, більш трьох тисяч слухачів пройшли перепідготовку по робочих професіях. Саме МІПО НТУ "ХПІ" був першим ВНЗ України, з якого почала формуватися національна система підготовки кадрів для сфери інтелектуальної власності.

Інститут плідно співпрацює з Харківськими і Полтавським обласними центрами зайнятості.

МІПО НТУ "ХПІ" має сучасний аудиторний фонд, учбово-лабораторну базу, обчислювальний центр, 6 комп'ютерних класів, забезпечених сучасною комп'ютерною технікою. Власна комп'ютерна мережа поєднує більш 100 комп'ютерів та інше технологічне устаткування. Маються своя міні-АТС і необмежений високошвидкісний доступ до мережі Internet.

Таким чином, активна діяльність науково-педагогічного колективу, фахівців і адміністрації МІПО НТУ "ХПІ" по усіх напрямках його діяльності, дозволяє підтримувати високий рівень підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів і надання інших освітніх послуг, що забезпечує інституту одне з ведучих місць серед спеціалізованих вищих навчальних закладів післядипломної освіти в Україні.

Запрошуємо Вас на навчання і до взаємовигідного партнерства!

З повагою,
директор МІПО НТУ "ХПІ" Паржин Ю.В.