За адресою вул. Пушкінська, 79/1 знаходиться навчальний корпус МІПО НТУ "ХПІ", у якому розташовані приймальня директора, деканати факультетів, викладацькі кафедри, лекційні і комп'ютерні класи, гуртожиток.

За адресою вул. Фрунзе, 21 розташовується бухгалтерія і комутаційний центр.

Карта